Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Η Γερμανία απορρίπτει το ενδεχόμενο να καταληφθεί από τον Μπολσεβικισμό. Αναπτύσσει, αντ' αυτού, τις δικές της ξεχωριστές ιδέες, εκ διαμέτρου αντίθετες πρός αυτές του 1789, μία μορφή ζωής από τον εαυτό της.
Ernst Niekisch, "Entscheidung (Απόφαση)", 1930