Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Οι ιδέες που θα επιφέρουν την νέα τάξη που είναι ζωτική για ένα καλύτερο μέλλον και ουσιώδης για τις ίδιες τις ζωές μας είναι οι ιδέες της Γερμανικής Επαναστάσεως, οι ιδέες της:


Εθνικής Ελευθερίας

Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας

Διότι τούτο και ουδέν άλλο είναι το νόημα και το περιεχόμενο της Γερμανικής Επαναστάσεως: Η Ανάσταση της Δύσεως.

Otto Strasser