Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Βλέπουμε την Ιαπωνία να ξεφαντώνει στην ευμάρεια και να κυλιέται στην πνευματική κενότητα. [...] Είναι δυνατόν να αξιολογήσεις την ζωή σε έναν κόσμο, όπου το πνεύμα είναι νεκρό;
Yukio Mishima, Ο ναός του χρυσού περιπτέρου

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015Ειδωλολατρεία συντελείται όχι μόνο όταν δημιουργούμε ψεύτικους θεούς, αλλά και όταν δημιουργούμε ψεύτικους διαβόλους. Κάνοντας τους άνδρες να φοβούνται τον πόλεμο ή το αλκοόλ, ή τον οικονομικό έλεγχο, ενώ θα έπρεπε να φοβούνται την πνευματική διαφθορά και την δειλία.

                                                    G. K. Chesterton


Πλέον μορφώνουμε τους ανθρώπους μόνον ως το σημείο, που θα μπορούν να κερδίζουν το ψωμί τους και να νυμφεύονται.  Η μόρφωση τότε παύει συνολικά, σαν να αποκτήθηκε  ένα συνολικό πνευματικό επίπεδο. […] Τεράστιοι αριθμοί ανδρών και γυναικών ξοδεύουν έτσι ολόκληρη την ζωή τους εν πλήρη αγνοία των πλέον σημαντικών πραγμάτων.
                                                     Carl Gustav Jung